Aktuell informasjon for perioden

 

Vi ønsker å sikre at beskjeder, informasjon og nyheter fra AKS skal nå flest mulig. Fremover vil vi i tillegg til e-post også benytte oss av Skolemelding. 

 

Vi ønsker å presisere følgende: 

 

Skolemelding: benyttes av AKS for utsending av felles beskjeder, nyheter o.s.v. Foresatte vil ikke kunne svare på disse meldingene.

 

AKS e-post: Ved beskjeder som gjelder ditt barn ift hjemsendelse, vennegrupper, endringer av hjemsendelse tid, ferier etc, gi oss beskjed per e-post: Aks.ammerud@osloskolen.no

 

Baseledere: Ved andre henvendelser og tilbakemeldinger oppfordrer vi foresatte å ta direkte kontakt med baseleder enten på e-post eller telefon. 

Base 1: Christian.Syversen@ude.oslo.kommune.no 

Base 2: Kiran.Ansari@ude.oslo.kommune.no

Base 3: Mona.Andersen@ude.oslo.kommune.no

Base 4: Angelica.Olsen.Pigao@ude.oslo.kommune.no

Aks-kontor: 22 90 24 51 

 

Basetelefoner: Vi har også fått nye basetelefoner som gjør at dere kan komme i direkte kontakt med basene. Vi minner om at av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi ikke foresatte å bruke denne hyppig. Kun ved uforutsette/akutte situasjoner:

Base 1: 47466463

Base 2: 47484102

Base 3: 47976815

Base 4: 48868838

 

 

 

Har dere spørsmål? Ta kontakt med en av oss.