Hovedseksjon

Aktuell informasjon for perioden

Etter mange henvendelser fra foresatte, som ikke har fått byttet til deltid når de ønsker, her er det litt informasjon om oppholdstid:

 

Vedtektene § 7 Oppholdstid

Siste avsnitt: Dersom foresatte ønsker endringer i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virke fra 1.august eller 1.januar.

 

Endret oppholdstid regnes som en oppsigelse og en ny søknad om opphold. Oppsigelser har en måneds varsel fra den 1. i måneden.

 

Siste frist for å bytte opphold 1.januar er 30.november.

Har du spørsmål, ta kontakt med baselederen/avdelingslederen.

 

Kommunale takster 2022, inntektsgrenser fra og med 1.5.2021