Aktuell informasjon for perioden

VIKTIG:

Ammerud Aktivitetsskole vil skoleåret 2020/2021 holde stengt for planleggingsdager torsdag 13.august 2020 og fredag 14.august 2020

 

Dagsplan under tilsyn (med forbehold om endring)

Tid

Hva

07.30-08.30

Frokost (medbrakt mat og drikke)

08.30-10.00

Skolearbeid:

Husk å ta med plan for hjemmeundervisning, læringsbrett, bøker o.l.

10.00-10.30

Pause / utetid

10.30-11.30

Skolearbeid:

Husk å ta med plan for hjemmeundervisning, læringsbrett, bøker o.l.

11.00-11.30

Spisepuase (medbrakt mat og drikke)

11.30-12.30

Pause / utetid

12.30-14.00

Aktivitet

14.00-14.30

Spising (medbrakt mat og drikke)

14.30-17.00

Aktivitet inne og ute