Kontakt AKS

AKS

Hovednummer: 22 90 24 57
Kontor: 22 90 24 58

Baseleder 1: Kiran Ansari

Kiran.Ansari@ude.oslo.kommune.no

22902458

 

Baseleder 2: Ali Asghar

Ali.Asghar@ude.oslo.kommune.no

22902458

 

Baseleder 3: Angelica  Olsen-Pigao

Angelica.Olsen.Pigao@ude.oslo.kommune.no

22902458

 

Baseleder 4: Mona Andersen

Mona.Andersen@ude.oslo.kommune.no

22902458

 

AKS leder: Trinh Tran

Trinh.Tran@ude.oslo.kommune.no

22902406

 

BESKJEDER TIL AKS

Ved beskjeder som gjelder ditt barn ift hjemsendelse, vennegrupper, endringer av hjemsendelse tid, ferier etc, bruk adressen nedenfor for å gi beskjed:

Aks.ammerud@osloskolen.no

 

Spørsmål om SATS/AGRESSO:

Mona.Andersen@ude.oslo.kommune.no