Hovedseksjon

Kontakt AKS

AKS

Avdelingsleder 1: Kiran Ansari
kiran.ansari@osloskolen.no

456 55 165

Avdelingsleder 2: Mona Andersen
mona.andersen@osloskolen.no
456 55 172

Avdelingsleder 3: Angelica Olsen-Pigao
angelica.olsen-pigao@osloskolen.no

456 55 183

Avdelingsleder 4: Helene Baltzersen

helene.baltzersen@osloskolen.no

456 55 184

Basetelefoner: Vi benytter basetelefoner som gjør at dere kan komme i direkte kontakt med basene. Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi ikke foresatte å bruke denne hyppig. Kun ved uforutsette/akutte situasjoner:

Base 1: 479 76 815

Base 2: 488 68 838

Base 3: 474 66 463

Base 4: 474 84 102

Beskjeder til AKS

Ved beskjeder som gjelder ditt barn ift hjemsendelse, vennegrupper, endringer av hjemsendelse tid, ferier etc, gi oss beskjed per e-post: Aks.ammerud@osloskolen.no

Spørsmål om SATS/AGRESSO: mona.andersen@osloskolen.no