Hovedseksjon

Kontakt AKS

AKS

Hovednummer: 22 90 24 51
Avdelingsleder 1: Angelica Olsen-Pigao
angelica.olsen-pigao@osloskolen.no

22902451

Avdelingsleder 2: Helene Baltzersen

helene.baltzersen@osloskolen.no

22902451

Avdelingsleder 3: Kiran Ansari
kiran.ansari@osloskolen.no

22902451

Avdelingsleder 4: Mona Andersen
mona.andersen@osloskolen.no
22902451

 

Basetelefoner: Vi benytter basetelefoner som gjør at dere kan komme i direkte kontakt med basene. Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi ikke foresatte å bruke denne hyppig. Kun ved uforutsette/akutte situasjoner:

Base 1: 47466463

Base 2: 47484102

Base 3: 47976815

Base 4: 48868838

Beskjeder til AKS

Ved beskjeder som gjelder ditt barn ift hjemsendelse, vennegrupper, endringer av hjemsendelse tid, ferier etc, gi oss beskjed per e-post: Aks.ammerud@osloskolen.no

Spørsmål om SATS/AGRESSO: mona.andersen@osloskolen.no