Kontakt AKS

AKS

Hovednummer: 22 90 24 57
Kontor: 22 90 24 58

Baseleder, Angelica Pigao Olsen

Angelica.Olsen.Pigao@ude.oslo.kommune.no

22902458

Baseleder, Mona Andersen

mona.andersen@ude.oslo.kommune.no

22902458

BESKJEDER TIL AKS

Ved beskjeder som gjelder ditt barn ift hjemsendelse, vennegrupper, endringer av hjemsendelse tid, ferier etc, bruk adressen nedenfor for å gi beskjed:

Aks.ammerud@osloskolen.no

 

Spørsmål om SATS/AGRESSO:

mona.andersen@ude.oslo.kommune.no