Utlån av Ammerud skole

Formålet er å skape et godt skolemiljø som fremmer vennskap og trivsel for elevene/foresatte i kontaktgruppen/på trinnet.

Standardkontrakt utleie Ammerud skole.pdf

Vennligst ta kontakt med skolens administrasjon dersom du ønsker å leie skolens lokaler. 

Kontaktinfo:

Sissel Øie
Sissel.Oie@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 22902400