Hovedseksjon

Utlån av Ammerud skole

Viktig beskjed ved utlån av skolen:

Det må legges opp en streng plan for å sikre god smittevernshåndtering for alle arrangementer i skolens lokaler, noe skolen hverken har kapasitet eller mulighet til å følge opp med tanke på tilsyn eller kontroll etter skoletid. Skolens lokaler vil derfor ikke være tilgjengelig for utlån for foresatte som privatperson så lenge vi må forholde oss til smittevernregler på gult nivå. Dette gjør vi for å ivareta sikkerhet til elever og ansatte.

 

Mvh ledelsen

Ved normal hverdag gjelder følgende formål og kontrakt under ved utleie av skolen: 

Formålet er å skape et godt skolemiljø som fremmer vennskap og trivsel for elevene/foresatte i kontaktgruppen/på trinnet.

Standardkontrakt utleie Ammerud skole

Vennligst ta kontakt med skolens administrasjon dersom du ønsker å leie skolens lokaler. 

Kontaktinfo:

Sissel Øie
sissel.oie@osloskolen.no
Tlf. 22902400