Hovedseksjon

Utlån av Ammerud skole

Viktig beskjed ved utlån av skolen:

Ved normal hverdag gjelder følgende formål og kontrakt under ved utleie av skolen: 

Formålet er å skape et godt skolemiljø som fremmer vennskap og trivsel for elevene/foresatte i kontaktgruppen/på trinnet.

Standardkontrakt utleie Ammerud skole

Vennligst ta kontakt med skolens administrasjon dersom du ønsker å leie skolens lokaler. 

Kontaktinfo:

Sissel Øie
sissel.oie@osloskolen.no
Tlf. 22902400

 

Utlånskontrakt