TIEY og FaIFO

Tiey

Tidlig Innsats Early Years er en måte å organisere undervisningen på som en rekke skoler i Oslo arbeider etter på småskoletrinnet.

Målet med satsningen er å sikre at elevene får utfordringer på sitt nivå, veiledning og modellering av lese- og læringsstrategier og undervisning som følger den enkelte elevs kompetanseutvikling. Undervisningen tilrettelegger for et variert og tilpasset undervisningsopplegg.

TIEY er organisert som stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserom som er spesielt innredet for dette programmet.

FaIFO

Fagtekst i fokus viderefører TIEY til mellomtrinnet for TIEY skoler.

Målet med satsningen er å sikre at elevene får veiledning og modellering av lese- og læringsstrategier i fagtekster og undervisning som følger den enkelte elevs kompetanseutvikling. Undervisningen tilrettelegger for et variert og tilpasset undervisningopplegg.