Strategisk plan

Strategisk plan for 2015-2018 ble behandlet og vedtatt i driftsstyret 15.1.2015.

Strategisk plan er en plan for hvordan skolen skal drives og utvikles de neste årene. Her setter skolen opp sine strategiske mål og satsingsområder.

 

Les skolens strategiske plan (PDF)