Hovedseksjon

Personvern

Se hvordan Utdanningsetaten i Oslo behandler personopplysninger om elever, ansatte og foresatte i Osloskolen.

Det finnes også retningslinjer for bruk av eksterne IKT-tjenester, skytjenester og sosiale medier for hele Utdanningsetaten. Disse er tilgjengelig for ansatte i Osloskolen på intranettet Tavla.

Personvern og samtykke for Feide-ressurser

Basert på kommunens opplysninger om elever og ansatte i skolen, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med samme brukernavn og passord kan elever og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.

Les mer om Feide

Om personopplysninger Feide

Feide ivaretar brukernes personvern og bidrar til at personopplysninger behandles på en sikker og lovmessig måte. Feide sikrer at det kun er et minimum av nødvendige personopplysninger som blir oversendt til en tjeneste, i henhold til hva tjenesten egentlig trenger av nødvendige personopplysninger for å fungere.

De nødvendige persondataene blir kun oversendt tjenesten hvis du som bruker ved oppstart av tjenesten aktivt godtar at tjenesten kan få dataene.