Driftsstyret

DS

Driftsstyrets mandat og oppgaver: Driftsstyret er skolens øverste organ og står i styringslinjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret. Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Representasjon: Driftsstyrets representanter og vararepresentanter oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Representasjonen er slik: 2 representanter og 3 vararepresentanter for de foresatte 2 representanter og 2 vararepresentanter for de ansatte 3 representanter og 3 vararepresentanter politisk innstilt fra bydelsutvalget Rektor er saksbehandler for driftsstyret

Møteplan 2019-2020

Driftsstyret fra 01.01.20

Kjetil Jørve – Leder – foresattes representant

Amal Salhi – nestleder – foresattes representant

Frode Englund – politisk valgt representant fra AP

Aundun Bjerk – poltisk valgt representant fra RØDT

Anne G. Søreide – politisk valgt representant fra FRP

Erlend Strand Rokseth – ansattes representant

Ane Rasmussen – ansattes representant

Thomas M. Berger – Vara – foresattes representant

Marit Stene Severinsen – Vara – foresattes representant

Srisgantharajah Tharmalingam – Vara – politisk valgt representant – AP

Victoria Rweikiza – Vara – politisk representant – Rødt

Adrian Stenberg – Vara – politisk valgt representant - FRP