Driftsstyret

 

Driftsstyrets mandat og oppgaver: Driftsstyret er skolens øverste organ og står i styringslinjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret. Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har ansvaret for at skolen driver skolebasert vurdering. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.


Representasjon: Driftsstyrets representanter og vararepresentanter oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Representasjonen er slik: 2 representanter og 3 vararepresentanter for de foresatte 2 representanter og 2 vararepresentanter for de ansatte 3 representanter og 3 vararepresentanter politisk innstilt fra bydelsutvalget Rektor er saksbehandler for driftsstyret


Driftsstyret 2015

Leder: Astrid Wergeland Biem

e-post: wergeland.biem@gmail.com

Nestleder: Trine Jennie Høie

e-post: trinehoie@live.no

 

Se full oversikt over Driftsstyret ved Ammerud skole 2016 (PDF)