Vi er en nærmiljøskole

Ammerud

Vårt nærmiljøteam består av:

Fra Ammerud skole

Fra bydel Grorud

Undervisningsinspektør og leder for SMT

Lene Stømner

95 82 59 84

Lene.Cecilie.Stomner@ude.oslo.kommune.no

 

Miljøterapeut 6.-7. trinn

Arben Fetishi

45 97 36 75

Arben.fetishi@ude.oslo.kommune.no

 

Miljøterapeut 2.-3. trinn

Linn Haastøl

45 97 86 42

Linn.haastol@ude.oslo.kommune.no

 

Miljøterapeut 1. trinn

Sandra Sandvik

45 97 36 76

Sandra.sandvik@ude.oslo.kommune.no

 

Nærmiljøskolekoordinator

Sahal Yusuf Mohamood

40 40 28 90

Sahal.yusuf.mohamood@bgr.oslo.kommune.no

 

Barnevernkonsulent i skole

Jenny Dalfelt Kjærnet

47 70 16 15

Jenny.dalfelt.kjarnet@bgr.oslo.kommune.no

 

Miljøterapeuter i forebyggende enhet

Armani

Jared

Nahom

 

Her kan du se opptak fra digitalt foreldremøte 29.04.21 om nærmiljøskolekonseptet

Her er presentasjonen fra møtet (link)

Nærmiljøskolen- en presentasjon

oslohjelpa