Hovedseksjon

Vi er en nærmiljøskole

Ammerud

Vårt nærmiljøteam består av:

Fra Ammerud skole

Fra bydel Grorud

Undervisningsinspektør og leder for SMT

Elin Gunnarsdottir

22902441

elin.gunnarsdottir@osloskolen.no

 

Miljøterapeuter / Skolemiljøteam

Kontaktperson 1.-3. trinn

Linn Haastøl

45 97 86 42

Linn.haastol@osloskolen.no

 

Kontaktperson 4.-5. trinn

Sandra Sandvik

45 97 36 76

Sandra.sandvik@osloskolen.no

 

Kontaktperson 6.-7. trinn

Arben Fetishi

45 97 36 75

Arben.fetishi@osloskolen.no

 

Miljøarbeider

Hamza Abounasr

Hamza.abounasr@osloskolen.no

 

Nærmiljøskolekoordinator

Sahal Yusuf Mohamood

40 40 28 90

Sahal.yusuf.mohamood@bgr.oslo.kommune.no

 

Barnevernkonsulent i skole

Jenny Dalfelt Kjærnet

47 70 16 15

Jenny.dalfelt.kjarnet@bgr.oslo.kommune.no

 

Miljøterapeuter i forebyggende enhet

Jared

Nahom

Hussain

 

Her kan du se opptak fra digitalt foreldremøte 29.04.21 om nærmiljøskolekonseptet

Her er presentasjonen fra møtet (link)

Nærmiljøskolen- en presentasjon

oslohjelpa