Hovedseksjon

Vi er en nærmiljøskole

Ammerud

Ammerud skole er en Nærmiljøskole

Skolen skal være sentral i nærmiljøet og fungere som en møteplass i og utenfor skoletiden. Flere av bydelens funksjoner er plassert på skolen slik at de lettere kan samarbeide med skole, foresatte og frivillige om å skape et helhetlig tilbud for elever og familiene deres. Målet er at alle i bydelen oppleve et trygt og godt nærmiljø hvor barn, foresatte, skole, bydel og frivillige står sammen (om å skape et godt oppvekstmiljø). Dette kaller vi en Nærmiljøskole.

Bydelens funksjoner på skolen

Nærmiljøskolekoordinatoren på skolen heter Sahal Yusuf Mohamood og er ansatt av bydelen i Aktivitets- og Kulturenheten med plass på skolen. Målet for denne stillingen er å etablere partnerskap med frivillige, nærmiljø, foresatte og idrettslag mtp. å skape aktivitet for elevene på skolen før og etter skoletid. Nærmiljøskolekoordinator skal være brobygger og bindeledd mellom skole, bydel og nærmiljøet.

Barnevernskonsulenten på skolen heter Silje Brekkhus og er ansatt av bydelen i barnevernet med plass på skolen. Barnevernskonsulenten kan gi råd, veiledning og hjelp til familier eller barn som strever før problemene vokser seg store.

Barnevernkonsulenten i skolen jobber for at flere familier skal bli kjent med og bruke bydelens ulike hjelpetjenester på et tidlig tidspunkt. 

Her kan du se opptak fra digitalt foreldremøte 29.04.21 om nærmiljøskolekonseptet

Her er presentasjonen fra møtet (link)

Nærmiljøskolekoordinator Ammerud skole

Barnevernskonsulent Ammerud skole

Bydelskatalog - oversikt over kommunale tjenester

oslohjelpa