Hovedseksjon

Temauker

  • Ukene har faste tema som rullerer hvert annet år:
    • 1. år: "Du store verden" (høst)
    • 2. år: "Bok gjør klok" (høst)
    • "Nysgjerrigper" (vår)
    • "Fra topp til tå" (vår)

"Du store verden" gjennomføres i tråd med FN-dagen og har hver gang ulike innfallsvinkler
innen internasjonale tema: Arbeid med de ulike verdensdelene, internasjonal mat, verdens dyreliv mv.

Temaukene i 2013 ble avsluttet med en åpen kveld der foreldrene kunne se utstillinger av elevarbeider rundt i basene og forestillingen "World in fashion" i regi av elevrådet og skolemiljø-
utvalget idrettshallen.

"Nysgjerrigper" er et pedagogisk begrep for vitenskapelig forskningsmetode i skolen. Våren 2014 valgt skolen å benytte metoden i arbeidet med "Grunnlovsjubileet" i mai.

Hvordan ble Grunnloven til? Sluttproduktet i temaukene denne gangen var oppsetting av en forestilling om Henrik Wergeland.

"Bok gjør klok" gir rom for utstrakt tid til lesing og skriving. Høsten 2014 ble det delt ut en språkpris hver måned for arbeid med godt språk. Under temaukene "Bok gjør klok" ble det tildelt språkpriser for skriving innen kategoriene fortelling, fagbok og tegneserie. 

"Fra topp til tå" holdes i juni med ulike aktiviteter innen kroppsøving og tema innen helse og ernæring. Uka starter og avsluttes med felles dans i skolegården ledet av lærere og elever.

Det arrangeres friidrettsdag for 1.-3.trinn på Greibanen og 4.-7.trinn på skolens område.