Hovedseksjon

Lenkesamling

Samlet side fra Gyldendal

https://www.gyldendal.no/grs/Undervisningstips

Matematikk

Multi nettoppgaver bok 1a
Multi nettoppgaver bok 1b
Multi nettoppgaver bok 2a
Multi nettoppgaver bok 2b
Multi nettoppgaver bok 3a
Multi nettoppgaver bok 3b
Multi nettoppgaver bok 4a
Multi nettoppgaver bok 4b
Multi nettoppgaver bok 5a
Multi nettoppgaver bok 5b
Multi nettoppgaver bok 6a
Multi nettoppgaver bok 6b
Multi nettoppgaver bok 7a
Multi nettoppgaver bok 7b

Norsk

Engelsk

Naturfag

Samfunnsfag

Musikk

RLE

Flere fag

Skolekassa (oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk)

Moava - samleside for ressurser på læringsressurser på nett

Nullmobbing

NRK skole