Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter (LSA)

En læringsstøttende aktiviteter er:

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

Et grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. Vi har til rettelagt, og etablert, et planmessig og strukturert samarbeid om faglige temaer mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen. Skolens spesialistlærere i lesing og regning, står for planlegging og modellering av de læringsstøttende aktiviteter.

Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens lokale planer.

De læringsstøttende aktivitetene er lystbetonte og preget av lek, de er godt planlagt, har et tydelig formulerte læringsmål og fungerer som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".

På Ammerud Aktivitetsskole kan du blant annet følge med på veggen vår i gangen. Dette skal også være synliggjort på elevenes ukeplan.