Hovedseksjon

Tilbakemeldingskultur

Glade skoleelever, illustrasjon

Det er utarbeidet et årshjul for gjennomføring av elevsamtaler, utviklingssamtaler og foreldremøter.
Videre tematiseres det hva som preges en god tilbakemelding og hvordan tilbakemeldinger følges opp.

 

Link til skolens tilbakemeldingkultur  (PDF)