Vaktmester

Dragisa Premovic

Epost: drpra002@osloskolen.no

Mobilnummer: 40599775