Hovedseksjon

Grønt og gult nivå fra mandag 17.01.22

Illustrasjon.

Smittetallene vil øke fremover, men omikron gir mindre alvorlig sykdom. Derfor blir det lettelser i tiltakene nå. Oslo kommune har besluttet å følge de nasjonale anbefalingene knyttet til tiltaksnivå i skolen og barnehager. 

Tiltaksnivået i Osloskolen fra mandag
- Barnetrinnet: Gult nivå
- Ungdomstrinnet: Gult nivå
- Videregående: Grønt nivå
- Voksenopplæringen: Grønt nivå


Byrådet varsler at de vil gjøre nye vurderinger av tiltaksnivået i grunnskolen, og at de vil bruke neste uke på å se på helheten av konsekvensene i de nye nasjonale anbefalingene og smittesituasjonen i Oslo. 

Slutt på fritidskarantene
Regjeringen har også lettet på karantenereglene, nå skal ikke ordinære nærkontakter lenger i smittekarantene. Det betyr at ansatte i skolen ikke lenger må i fritidskarantene.

Her kan du lese mer om regjeringens lettelser.

Fakta om risikoen for smitte på skoler
- Barn blir sjelden alvorlig syke av covid 19. I løpet av hele pandemien er 200 barn innlagt på sykehus med covid 19. I én normalsesong blir cirka 500 barn innlagt for influensa.
- Omikron gir redusert risiko for sykehusinnleggelse.
- Vaksinerte i yrkesaktiv alder blir sjelden alvorlig syke. Risiko for sykehusinnleggelse er svært lav for vaksinerte under 65 år.
- Det er ikke vesentlig høyere smitterisiko for ansatte i skoler enn for resten av befolkningen. Når det gjelder smitte fra elev til ansatt, er det cirka 0,3 prosent av nærkontakter som smittes. Dette har vært konstant gjennom pandemien.
- Vaksineringsgraden er høy, 2 av 3 over 45 år i befolkningen har fått sin tredje oppfriskningsdose, som vil bidra til økt beskyttelse.
- 40 prosent av ansatte i skoler har nå fått oppfriskningsdosen. I løpet av denne uken vil 65 prosent av fullvaksinerte ha fått oppfriskningsdose eller tilbud om den.
- Nesten 9 av 10 av elever i videregående har fått vaksinedose nummer 2.