Informasjon om oppstart på Aktivtetsskolen i august 2020

AKS logo grønn

De elevene som er påmeldt AKS før skolestart møter opp i den nye AKS-basen som nå er Gullkroken fra kl. 07.30.

For årets nye 1. trinn er oppmøtetid klokken 10.00. Bruk hovedinngang. Aktivitetsskolen stenger 17.00 hver dag.

Aktivitetsskolen vil ha infomøte for foresatte på 1. trinn med AKS-ledergruppen hver mandag 03. august og 10. august kl. 10.00. Det er planleggingsdager for AKS 13/8 og 14/8, og AKS er stengt disse dagene.

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det betyr at AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud. På gult nivå vil AKS ha fokus på:

·      Ingen syke skal møte på skolen

·      AKS vil ha fokus på god hygiene og forsterket renhold

·      Kontaktreduserende tiltak som at vi prøver å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming), trinnvise kohorter på Aktivtetsskolen, unngå trengsel og store samlinger og at vi tilstreber å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter.

Program for 1. trinn

Program for 2.-4. trinn

 

Velkommen til Aktivitetsskolen!