Ukentlig oppdatering – koronatall på Ammerud skole uke 18

Illustrasjon.

Uke

Antall elever smittet     1-4

 

Antall elever smittet     5-7

Antall ansatte smittet

Antall elever i karantene  1-4

Antall elever i karantene  5-7

Antall lærere/pedagoger i karantene

Antall assistenter i karantene

12

6

7

3

36

20

6

5

13

2

4

3

0

0

0

0

14

3

0

2

12

0

1

1

15

2

0

1

12

0

0

0

16

1

1

0

3

31

3

0

17

1

2

0

18

0

1

2

18

0

0

0

18

0

1

2