5. trinn på Oslo sjøskole

Elever

Turen har vært sosial, fin og lærerik for elevene. Nå gleder vi oss bare til å treffes igjen etter sommeren. Da er gjengen blitt 6. klassinger og skal bytte base til "storefløyen". Lærerne vil med dette ønske alle en god sommer.